نور

جذب کافی نور در رشد و نمو تمامیِ جانداران مهم و حیاتی است، کمبود نور یا افزایش آن ناشی از تابش خورشید استرس دام و گیاه را بالا برده و این امر در کاهش محصولات دامی گیاهی بسیار تاثیرگذار خواهد بود . تشخیص میزان نور افزایش و کاهش آن توسط هوش مصنوعی و نظارت بر آن از راه دور توسط کاربر از فواید هوشمند سازی در دامپروری ها و گلخانه ها است.