رطوبت

رطوبت نیز مانند دما یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در نگهداری و پرورش دام و طیور، گیاه است . همانگونه که رطوبت کم در مناطق خشک و گرم می تواند شرایط رشد و باردهی را کاهش دهد افزایش بی رویه رطوبت در مناطق مرطوب نیز می تواند منجر به رشد و تکثیر میکروب و باکتری در محیط گلخانه گردد. سنسورهای رطوبت محیط می تواند رطوبت محیط را آنالیز و جهت تحلیل به هوش مصنوعی انتقال و هوش مصنوعی پس از بررسی بنا به ابزارهای موجود شروع به کاهش یا افزایش رطوبت محیط نماید.